معرفی دانا: دانشنامه نقشه ایران

گروه دانا (دانشنامه نقشه ای ایران) مفتخر است با توجه به نیاز بازار مصرف محصولات و خدمات تخصصی نقشه های جغرافیائی در سراسر کشور، محصولات و خدمات متنوعی را ارائه نماید.

نقشه های دانا از بسیاری جهات جزو اولین های ایران میباشد :

  • اولین نقشه های کارتوگرافی شده در خارج از پایتخت
  • اولین نقشه ها با روند تولید و به روزسازی تماما دیجیتال
  • اولین نقشه های توسعه پذیر و همواره به روز شونده
  • اولین نقشه های ارائه شده در فرمتهای مختلف چاپی و دیجیتال : کتاب نقشه / پلات نقشه / نقشه وكتور / نقشه رستر / استند و قاب نقشه / نرم افزارهای نقشه ای