طراحی صنعتی

طراحی مهارتی راهگشا و نجات بخش است.

طراحی موهبتی است برای ذهن و دست طراح تا سنگی از پیش پای انسان برداشته و زندگی در این کره خاکی را هموار کند.
قدمت طراحی هم پای پیدایش خود انسان است. از اولین نقش و نگارهای ترسیم شده روی دیوار غارها تا اولین ضربه های سنگ چخماق برای ایجاد لبه های تیز روی سنگهای ویژه شکار حیوانات، همه و همه اولین گامهای انسان در مسیر طراحی به شمار می آیند.
در دورانی که کارها بین انسانها تقسیم شده و هر کس بنا به انتخاب یا اجبار شغلی برمیگزیند، طراحان نیز به دنبال هموار کردن زندگی روزمره برای مخاطبان خود هستند.
ما در شرکت طراحی فراگیر برآیند با 10 رشته تخصصی طراحی و حتی بیشتر از آن آماده ایم تا راه حلهای مبتنی بر طراحی را به همراه تکنیکهای خلاقیت و هنر برای آفرینش محصول یا خدمات مورد نظر شما به کار ببندیم.

خدمات تخصصی طراحی ما

گزیده اخبار و مقالات طراحی